Flygbild ruin, hamn och krog

Stegeborgsslingan

Vandra Stegeborg runt och upplev landskapets rika kulturhistoria och vackra naturmiljöer.

Längd: 12 km

Färden tar dig genom brukade skogsmarker, betade hagmarker, längs vatten, bäckraviner, strandängar, åkermarker och bebyggelser. Från leden kan du ta avstickare till inte mindre än två medeltida borgar, Stegeborgs slottsruin och Skällviks borgruin. Du passerar även den medeltida kyrkan i Skällvik och en över 200 år gammal kvarnruin vid Kvarndammen. 

Leden är mycket varierad och bitvis kan den vara krävande med branta backar. Långa sträckor vandrar du i vackra hagmarker vilka hyser stora naturvärden med bland annat gamla och grova ekar. På en bergshöjd strax söder om Stegeborgs hamn kommer du fram till en utsiktsplats med läckra vyer mot Slätbaken och slottsruinen. Stegeborgsslingan är en markerad rundslinga till Östgötaleden. Följ orange markering. Rör dig lugnt bland betesdjuren och håll hunden kopplad.

Parkering:
Beroende på var du vill börja vandringen finns parkeringar på Slottsholmen vid Stegeborgs slottsruin, alternativt vid Hultbacka söder om Stegeborg.

Underlag:
Skogsstig bitvis med rötter och sten, bitvis fuktiga partier, grusväg, berghäll, gräs, djurstig i hagmark.

Höjdpunkter på slingan

Skällviks kyrka
Skällviks kyrka byggdes under 1300-talets första hälft. Det var en rektangulär salkyrka utan något markerat kor, i gråsten med trappgavlar av tegel. 1590-93 genomfördes en ombyggnad på Johan III:s initiativ till en centralkyrka i italiensk renässansstil. Ytterväggarna behölls, men nya pelare och valv fick bilda en korsform med en högre mitt, markerat med ett torn av trä. Gavlarna blev stympade vilket syns på de ursprungliga blinderingarna i fasaden.

Kvarvarande medeltida inventarier är Mariaskåpet, ett tyskt 1400-talsarbete och en romansk biskopsstol från 1200-talet, kanske använd under biskopsvisitationerna. Altartavlan och predikstolen tillkom på 1660-talet och dopfunten 1607. En takros från Stegeborgs slottskyrka, cirka 1580, påminner om kyrkans starka koppling till slottet.

Skällviks borgruin (avstickare)
På en liten bergshöjd intill Yxeltorpsviken, väster om Stegeborg, hittar du Skällviks borgruin. En spännande plats med en oregelbunden samling byggnadsrester med mellanliggande murrester, en port åt öster och rester efter en bakugn. Borgruinen ligger i en hagmark med vackra landskapsvyer mot Slätbaken och Stegeborgs slottsruin.

Historien om försvarsanläggningen Skällviks borg är inte lång men ändock intressant och dessutom med starka kopplingar till Stegeborgs tidiga historia. Den ägdes under sin tid omväxlande av biskopar och kungamakten. Biskopsgården Skällviks gård omnämns första gången i skrift år 1287. Men det var troligen mellan 1318 och andra halvan av 1300-talet som gården blev befäst då Stegeborg låg i ruiner i efterdyningarna av Nyköpings Gästabud. I slutet av 1300-talet återuppbyggdes Stegeborg och Skällviksborgen tappade helt i betydelse. Byggnadsmaterial togs från Skällvik till Stegeborg. År 1902 lät arkitekt Lundberg tömma borgen på rasmassor och ritade samtidigt en plan över anläggningen. Två arkeologiska utgrävningar har gjorts 1902 och 2016.

Kvarnlämning vid kvarndammen
Upptäck en intresseväckande gammal kvarnlämning nedanför kvarndammen. Om du är riktigt uppmärksam kan du se ett ankarjärn på en av kortsidorna som bildar årtalet 1773.

Stegeborgs slottsruin
Slottsruinen vilar på Slottsholmen mitt i det smala sundet i Slätbaken.
Stegeborg var under medeltiden fram till och med 1600-talet ett av Sveriges viktigaste fästen och kungligt slott. Stegeborg omnämns för första gången i skrift år 1310 som ”Stäkeborg”, där ”stäk” kommer från de pålverk som fanns i vattnet runt holmen. Dessa utgjorde bland annat skydd mot främmande flottor som försökte ta sig längre in i Slätbaken. Pålverken är daterade till 800-talet e.Kr. Den första kända versionen av Stegeborg tillkom i början av 1300-talet. Därefter har borgen raserats, byggts upp och byggts ut. På 1500- och 1600-talen byggdes borgen ut till ett präktigt renässansslott av Kung Johan III. År 1730 lät kronan sälja slottet till byggnadsmaterial.
Ruinen är öppen för besökare alla dagar året runt. Du löser biljett till grinden i automaten vid parkeringen. Därefter kan du ströva fritt inne på området. Gå in på borggården, gå upp i det tjusiga rundtornet, vandra runt i parken och örtagården.

Mer att göra

Just nu på Stegeborg

 • Lyxiga stugor i hamnen
  In Boende, Camping, Flygfält, Hamn, Konferens, Mat&dryck, Okategoriserade, Startsida, Upplevelser
 • Båtplats i Stegeborgs Hamn
  In Boende, Camping, Flygfält, Hamn, Konferens, Mat&dryck, Okategoriserade, Startsida, Upplevelser
 • Konferens
  In Boende, Camping, Flygfält, Hamn, Konferens, Mat&dryck, Okategoriserade, Startsida, Upplevelser
 • Vi blev Årets Ställplats!
  In Boende, Camping, Flygfält, Hamn, Konferens, Mat&dryck, Okategoriserade, Startsida, Upplevelser

@Stegeborg på Instagram

EnglishGermanSwedish
X